Projecten

11duurzaam zal in de vorm van projecten een breed scala aan activiteiten opzetten. Doel is steeds om goede informatie te verzamelen, elkaar te helpen en nieuwe leden/deelnemers te werven. Steeds is een van de bestuursleden van de coöperatie voortrekker van een project. Hieronder vind je de nu lopende projecten met de contactpersoon. Neem vooral contact op als je aan dit project wilt bijdragen of als je advies wenst in je eigen situatie.

Dorpswerkgroepen

11duurzaam denkt lokaal, vanuit de dorpen kunnen we de gemeente duurzaam maken en natuurlijk daarmee ook de Betuwe, Gelderland Nederland en….

Tricht en Enspijk hebben al een dorpswerkgroep die zich inzet voor een duurzaam dorp.

Wel of geen zonnepanelen op je dak? Of participeren in een zonnepark?
11duurzaam help haar leden met het aanvragen en beoordelen van offertes voor zonnepanelen op je eigen huis. Hier komt wel het een en ander bij kijken dus het vinden van de juiste leverancier is niet eenvoudig. Middels een vergelijkingstraject heeft 11duurzaam een voorkeursleverancier geselecteerd die kwaliteit met een goede prijs combineert. Interesse? Laat het weten, wij komen even kijken om te helpen met de aanvraag, maar zullen ook met alle plezier een offerte die je al hebt liggen beoordelen. Vervolgens begeleiden we de installatie en ingebruikstelling. Hiermee is de kans op teleurstellingen geminimaliseerd. zie verder hier.
Ook is 11duurzaam op zoek naar geschikte locaties voor het realiseren van collectieve zonneparken en het bereiken van de juiste voorwaarden voor met name de netaansluiting. Zo gouw daar helderheid over is zal het voor de leden mogelijk worden ook panelen te plaatsen op het dak van iemand anders. Voor contact: mail gerlach

Participeren in windenergie
Energiecoöperatie 11duurzaam onderzoekt de mogelijkheden om lokaal te participeren in wind binnen onze gemeentegrenzen. Er lopen diverse aanvragen van projectontwikkelaars voor het bouwen van windmolens langs de A15. Wij zijn van mening dat windenergie in de gemeente Geldermalsen alleen kans van slagen heeft indien er draagvlak ontstaat onder de bevolking. Dat betekent, volgens ons, kunnen participeren en dus (deel)eigenaar worden van de molens (dit kan bijvoorbeeld via een windcoöperatie). Maar ook kunnen beschikken over opbrengsten vanuit een zogenaamd gebiedsfonds; voor elke megawatt-uur die de molen opwekt stroomt er een bedrag in een fonds van waaruit maatschappelijke projecten binnen de gemeente gefinancierd worden. Contact: mail hans

Energielevering
11duurzaam wil zich in de nabije toekomst ook inzetten voor levering van duurzame energie. Zoals ook elders op de site te lezen is, is windenergie op dit moment voor lokale productie het meest haalbaar. De coöperatie gaat geen energie leverancier worden, maar bij voldoende belangstelling zijn er wellicht afspraken te maken met verschillende energie bedrijven. Een tender uitzetten, heet dat. Ons doel is zoveel mogelijk groene energie, het liefst ook lokaal opgewekt. Voor informatie, vragen en opmerkingen mail ons

Energiebesparen
Stel: een 40 Watt gloeilamp. Laat die een hele dag onafgebroken branden, gebruikt dat ongeveer 1 kilowattuur (kWh) aan energie. Als je het totale energiegebruik van 1 persoon per dag uitdrukt in aantal gloeilampen zijn dat maar liefst 125 gloeilampen die de hele dag door branden. Dat zijn heel veel lampen. Die energie wordt voor 90% geproduceerd uit fossiele brandstof. En fossiele brandstof raakt op. Om een idee te geven: om al die energie uit wind te produceren hebben we 1 windmolen nodig per 200 personen en dat komt neer op 85.000 molens.
Verantwoord omgaan met energie begint dan ook met energie besparen. Immers elke niet verstookte kuub gas of verbruikte kilowattuur levert de meeste besparing aan kosten en milieu. Wij ondersteunen leden bij het vinden van het juiste advies over energiebesparing. Dat kan zijn isolatie, CV-ketels of warmtepompen, led-verlichting, zuinige witgoedapparatuur, etc. Dat doen we door met elkaar kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, maar ook door u te helpen aan een betrouwbare lokale leverancier. mail Stefan

11duurzaam Award

Jaarlijks reikt 11duurzaam een Award uit aan het dorp dat zich dat jaar het meest heeft ingezet voor duurzaamheid. Enspijk won de eerste Award in 2014, deze werd uitgereikt tijdens het 11dorpenspel door wethouder Niko Wiendels. Lees hier het juryrapport.

Voor 2015 werden een aantal criteria opgesteld waar dorpen zich concreet voor kunnen inzetten om de Award te winnen:

  • De mate van afvalscheiding en daarmee de vermindering van het aantal ledigingen van restafval;
  • De mate waarin het energiegebruik is verminderd;
  • De toename van de opgewekte zonnestroom.
    Dit natuurlijk allemaal per hoofd van de bevolking en ten opzichte van de nul-meting (medio 2014).

Deil organiseerde het 11dorpenspel in 2015. En wederom won Enspijk de Award! Op bijna alle indicatoren bleven ze de andere dorpen voor. Zie hier de trotse winnaar.

In 2016 organiseert het Dorp Enspijk het 11dorpenspel. Het zal ons benieuwen of zij erin slagen weer te winnen. Ondertussen wordt er immers in andere dorpen ook hard gewerkt aan energiebesparing en opwek van zonnestroom.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.