Subsidie

Er zijn in Nederland in principe 2 vormen van overheidssubsidie voor duurzame energie. Ten eerste is er een fiscale regeling die duurzame investeringen aftrekbaar maakt van de inkomsten of vennootschapsbelasting; dit staat bekend als Energie Investeringsaftrek ofwel EIA. Ten tweede is er een stimuleringssubsidie per geproduceerde eenheid energie; dit staat bekend als SDE. Hiernaast bestaan er van tijd tot tijd nog andere subsidies die soms landelijk, soms provinciaal en soms zelfs gemeentelijk zijn.

Alle subsidies kenmerken zich ten eerste door onzekerheid in de toekomst. Vaak ontbreken garanties en is er een maximaal bedrag per jaar beschikbaar. Ten tweede zijn subsidies complex. Er wordt vaak gewerkt in categorie√ęn, capaciteiten, doelgroepen en technieken. De exacte subsidie uitzoeken is een studie op zich en er is zelden te bepalen wat de exacte subsidie op voorhand zal zijn.

Op de website van www.RVO.nl van het ministerie van economische zaken zijn de meest actuele regelingen te vinden. Er zijn (digitale) inschrijfformulieren en soms zijn er ook rekentools beschikbaar.

Enkele handige links:

In het buitenland zijn vaak hele andere regelingen waardoor duurzame energiebronnen heel anders worden ingezet dan in Nederland.

Echter ook fossiele brandstoffen worden in Nederland gesubsidieerd door de overheid. Hierover heeft CE Delft in 2011 een rapport geschreven.

Reacties zijn gesloten.