Het zijn altijd weer die windmolens

Open brief aan de deelnemers van de collegeonderhandelingen van Gemeente West Betuwe

Waarom het beter is om meer windmolens in West Betuwe niet uit te sluiten

Afgelopen week mislukte de collegeonderhandelingen omdat men het niet eens kon worden over de strategie om in 2030 energieneutraal te zijn als gemeente.

Sommige partijen willen daarbij meer windmolens als middel uitsluiten terwijl anderen alle opties open willen houden om tot een effectieve strategie te komen.

Indertijd was energiecoöperatie 11duurzaam nauw betrokken bij de totstandkoming van de doelstelling 2030 energieneutraal. In het toenmalige raadsbesluit van de gemeente Geldermalsen werden wij geciteerd. Wij hadden uitgerekend dat alleen voor gemeente Geldermalsen er bij maximale energiebesparing van 50% nog steeds 20 windmolens en 60 ha zonnevelden nodig zouden zijn. 14 van deze windmolens worden dit jaar gebouwd en 16 ha zonnepanelen zijn gebouwd of vergund in de oude gemeente. De nieuwe gemeente West Betuwe is ongeveer twee keer zo groot en heeft dezelfde ambitie. Dat komt grofweg neer op 40 windmolens en 120 ha zonnepanelen volgens onze berekeningen van toen.

Afgelopen zomer heeft Regio Rivierenland een voorzet gedaan voor de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat dat Rivierenland 190 windturbines en 1.750 ha zonnevelden nodig heeft. Het is maar een voorzet natuurlijk, maar het ligt getalsmatig wel in de lijn van onze berekening uit 2017.

Om deze cijfers nog wat beter te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat een moderne windmolen ongeveer evenveel energie kan opwekken als een zonneveld van 15 ha. Om dezelfde doelstelling te halen, zijn er dus per niet gebouwde windmolen 15 ha zonneveld nodig. Voordat u besluit om geen windmolens bij te bouwen, moet u zich dus goed realiseren wat dat betekent.

Wij hopen natuurlijk allemaal dat er innovaties aan zitten te komen die het allemaal gemakkelijker maken. 11duurzaam volgt de ontwikkelingen op de voet. Helaas kennen wij geen revolutionaire ontwikkelingen die voor 2030 enige bijdrage aan de verduurzaming zullen leveren. Onze hoop is gevestigd op het al maar efficiënter en goedkoper worden van zonne- en windenergie.        Gelukkig gebeurt dat ook. Maar de verhouding in ruimtegebruik lijkt zich eerder ten gunste van windenergie te ontwikkelen dan andersom.

Voordat we conclusies gaan trekken, willen we u nog van een ander belangrijk verandering op de hoogte brengen. In het klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen dat alle wind en zonneveldprojecten die vanaf nu ontwikkeld worden voor minimaal 50% in eigendom van de omgeving (burgers en bedrijven) komen. Dit levert niet alleen goed rendement voor lokaal spaargeld op, maar ook ontwikkelwinst die via (bewoner-)coöperaties kan terugvloeien naar de omgeving.

Betuwewind realiseert op deze manier de komende jaren al een overwinst van € 700.000 per jaar, dus € 100.000 per windmolen. Geld wat ten goede gaat komen aan de lokale energietransitie. Op basis van het klimaatakkoord zal die overwinst van toekomstige projecten een stuk groter zijn omdat burgers zich niet meer hoeven in te kopen in wind- en zonprojecten zoals bij Betuwewind nog wel het geval was. Voor zonnevelden gaat dit ook op maar aangezien zonnevelden minder efficiënt zijn is de ontwikkelwinst ook een stuk kleiner.

De efficiëntie van windmolens vertaalt zich dus niet alleen in meer duurzame energie en minder ruimtegebruik, maar ook in meer lokale opbrengst en extra geld voor nieuwe investeringen, denk bijvoorbeeld aan het isoleren en gasloos maken van huizen.

Tot slot is er nog een laatste voordeel van windmolens dat niet algemeen bekend is. Windmolens maken drie en een half keer zo efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet. Omdat het 3,5 keer zo veel waait als dat de zon schijnt in onze omgeving, kan eenzelfde kabel of transformator gekoppeld aan een opwekinstallatie drie en een half keer zoveel stroom van een windmolen afvoeren dan van een zonneveld. En nog mooier, zonnevelden en windmolens kunnen ook samen op een kabel worden aangesloten zonder extra kosten. Maar wel in de verhouding 3,5 windstroom : 1 zonnestroom. Dat komt neer op 5 ha zonneveld op 1 windmolen. Bedenk daarbij dat er in onze regio nu al een groot gebrek is aan netcapaciteit. Eenzijdig inzetten op zonnepanelen zal enorme extra investeringen in het net nodig maken. De kosten zullen deels door de zonne-exploitanten en deels door de overheid betaald moeten worden waardoor menig zonnepark zal mislukken.

Samenvattend

Het is beter om windmolens niet uit te sluiten omdat:

  • Windmolens een stuk efficiënter omgaan met ruimte dan zonnepanelen.
  • Zonder windmolens zullen er 100-en ha extra zonnevelden nodig zijn om de doelstelling 2030 energieneutraal te behalen.
  • Er zijn nog geen efficiënte alternatieven voor windmolens en zonnepanelen en die zullen er de eerste 10 jaar ook niet komen. Er is geen tijd om erop te wachten. De komende 10 jaar moet onze CO2 uitstoot al ruim halveren.
  • Tot 2030 zullen we hooguit 20% energie kunnen besparen, zeker in onze omgeving met veel oude huizen.
  • Windmolens gaan 3,5 keer zo efficiënt om met de aanwezige netcapaciteit en kunnen ook nog eens gecombineerd worden met zonnepanelen zonder extra aansluitkosten.
  • Windmolens genereren een aanzienlijke maatschappelijke winst die ook weer voor de energietransitie gebruikt kan worden.
  • Ook in regionaal verband zal West Betuwe zijn bijdrage moeten leveren en daarin zijn de huidige 14 windturbines nog te weinig.

Energiecoöperatie 11duurzaam is te allen tijde bereid om fracties van onderhandelende partijen tekst, uitleg en onderbouwing te geven van de argumenten die we hierboven noemen. Wij willen graag bijdragen aan een rationele en realistische onderbouwing van het collegeakkoord van de gemeente West Betuwe.

Gerlach

Over Gerlach

Gerlach is een ervaren ondernemer, manager en consultant op het raakvlak van marketing en duurzaamheid. Hij geeft les aan Hogeschool Utrecht in marketing gerelateerde vakken, woont in Tricht en is al zijn hele leven bezig met duurzaamheid en groene economie. (mob: 06*43026049)
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.