Juryrapport 11duurzaam Award 2014

Wat is de 11duurzaam Award?

Jaarlijks onderscheidt 11duurzaam een van de dorpen van Geldermalsen met de 11duurzaam Award. De uitreiking vindt plaats tijdens het 11 dorpenspel en dat is niet toevallig. Zowel het 11 dorpenspel en 11duurzaam zetten zich in voor de saamhorigheid en vitaliteit van de 11 dorpen van de gemeente Geldermalsen.

Graag wil 11duurzaam jaarlijks het dorp belonen dat zich het meest heeft ingezet voor duurzaamheid in brede zin.

Jury

In dit eerste jaar van de prijs werd de jury gevormd door het bestuur van energiecoöperatie 11duurzaam. Het volgend jaar zal er een bredere jury worden samengesteld met een wethouder en een vertegenwoordiger van de winnaar van het 11 dorpenspel. De winnaar organiseert immers het jaar erna het 11 dorpenspel.

Criteria in 2014

In het eerste jaar dat de Award wordt uitgereikt, is er door de jury in de breedte gekeken naar wat er in de dorpen op het gebied van duurzaamheid gebeurt. Hier kwam een van de dorpen overtuigend uit naar voren.

De uitslag

Het was Enspijk die bij het schrijven van het dorpsplan duurzaamheid als leidend principe omarmde. Ze hebben de samenwerking met Stichting Kien gezocht, een kenniscentrum en brancheorganisatie van installateurs en zijn met hen gestart met een onderzoek door studenten van Technische Universiteit Eindhoven. Op basis van onderzoek werd er een plan gemaakt om Enspijk energieneutraal te maken. De focus voor de eerste jaren kwam te liggen op energiebesparing en slimme installaties. Inmiddels hebben 9 huishoudens een gesubsidieerd integraal advies gekregen voor de verduurzaming van hun huis en heeft de meerderheid van hen al in zonnepanelen of isolatie geïnvesteerd of plannen ontwikkeld om dat te gaan doen, meest met behulp van lokale ondernemers. Enspijk is ook de samenwerking met woningcorporatie Kleurrijk Wonen aangegaan, wat heeft geresulteerd in de verduurzaming van 46 huurwoningen in Enspijk. Het energielabel is bij de meeste woningen gestegen van label E naar een B label (bij een enkele woning naar label C.)

Al deze acties leiden niet alleen tot een energie-en geldbesparing bij bewoners en een vermindering van de CO2 uitstoot maar zetten ook het begrip duurzaamheid in de weide omgeving op de kaart. Hiermee werd een voedingsbodem geschapen voor duurzaamheid als issue in de gemeenteraadsverkiezingen en voor de groei van 11duurzaam in de andere dorpen van Geldermalsen.

11duurzaam is dan ook bijzonder blij, niet alleen met deze winnaar van de eerste Award maar ook van het feit dat de duurzaamheidswerkgroep van Enspijk zich bij 11duurzaam heeft aangesloten. Zo kan de ervaring die in Enspijk is opgedaan ook in de andere dorpen worden gebruikt.

De prijs in 2014

11duurzaam biedt het winnende dorp 10 warmtescans aan. Dit zijn infrarood opnames van een huis waarop zichtbaar is waar de grootste warmtelekken zitten. Op basis hiervan kan een isolatieplan worden opgesteld en geld en CO2 uitstoot worden bespaard.

Ook wordt het dorp voorzien van een extra vermelding op de entreeborden van het dorp; ‘Duurzaamste dorp van de gemeente Geldermalsen 2014’.

Criteria 2015

11duurzaam heeft een aantal criteria opgesteld voor de dorpen om zich het komend jaar in te gaan onderscheiden om volgend jaar de prijs in de wacht te kunnen slepen.

Deze criteria zijn:

  • De mate van afvalscheiding en daarmee de vermindering van het aantal ledigingen van restafval;
  • De mate waarin het energiegebruik is verminderd;
  • De toename van lokaal opgewekte zonnestroom;
  • Een criterium dat het winnende dorp (niet van de award, maar van het 11 dorpenspel) van 2014 toevoegt.

Dit natuurlijk allemaal per hoofd van de bevolking en ten opzichte van de nul-meting die medio 2014 wordt uitgevoerd. Deze zal binnenkort worden gepubliceerd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *